> Ek fiilin iki görevi vardır: 1. (Ek fiilin olumsuzu yapılabilir), Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde. Olumlu Çekimi: *takmalıymışım, *takmalıymışsın, *takmalıymış, *takmalıymışız, *takmalıymışsınız, * takmalılarmış, Olumsuz Çekimi: *takmamalıymışım, *takmamalıymışsın, *takmamalıymış, *takmamalıymışız, *takmamalıymışsınız, * takmamalılarmış, Olumlu Çekimi: *görseymişim, *görseymişsin, *görseymiş, *görseymişiz, *görseymişsiniz, * görselermiş, Olumsuz Çekimi:  *görmeseymişim, *görmeseymişsin, *görmeseymiş, *görmeseymişiz, *görmeseymişsiniz, * görmeselermiş, Olumlu Çekimi: *koşaymışım, *koşaymışsın, *koşaymış, *koşaymışız, *koşaymışsınız, * koşaymışlar, Olumsuz Çekimi: *koşmayaymışım, *koşmayaymışsın, *koşmayaymış, *koşmayaymışız, *koşmayaymışsınız, * koşmayalarmış. elinize kolunuza sağlık. Ek eylem yani ek fiil; isim soylu kelimelerin sonuna getirilir. Ek fiil -imek fiili’dir. Fiil kök ya da gövdesi + Kip eki +  imiş  +  Şahıs eki  = Rivayet birleşik zamanlı fiil. Başarılar dileriz. Bilindiği gibi fiiller;  iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir. Not: olumsuzu ‘değil’ kelimesi ile yapılır. Ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi ekleri (mış, miş, muş, müş). Daha önce gördüğü­müz gibi birleşik çekimli füilerde ikinci kip eki fiile ek eylem (imek) sayesinde gelir. “Uyumuştum (öğrenilen geçmiş zaman ve görülen geçmiş zaman), biliyormuşsun (şimdiki zaman ve öğrenilen geçmiş zaman), gitmeliysek (gereklilik kipi ve istek kipi)” gibi örneklerde yan yana iki kip ekinin bulunmasını düşen “i” ek fiili sağlamaktadır. Yukarıdaki formül ve örneklerden de anlaşılacağı gibi bir fiilin “tek kip eki” ve “şahıs” ile çekimlenmesi, o fiilin basit zamanlı fiil olması anlamına gelmektedir. Ek fiiller, ek eylemler olarakta bilinirler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil kullanılmamıştır? Ek fiilin hatırına ismin yanında durmaktadır diyebiliriz . Şimdi bu görevleri inceleyelim. 1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar. çok güzel anlatılmışa nlamadıklarımı çok ii anladım saolun , ELİNİZE KOLUNUZA EMEĞİNİZE SAĞLIK ANLATIMINIZ ÇOK ŞAHANE OLMUŞ BENCE…:), çok güzel anlatmışsınız yazılım harikaydı ,teşekkürler…, E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere ek fiilin iki görevi bulunmaktadır. Ek eylem konusu dil bilgisi konuları içinde yer alan özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir. Örnek: Alperen çalışkan idi. Yüklem, geniş zaman bildiren “dir” ekini cümlenin anlam akışına göre kimi zaman alır kimi zaman almaz. Burada dikkat etmemiz gereken şey isim ve isim soylu sözcüklerin kişi eki alarak cümlede yüklem olduklarıdır. Ek fiili henüz yeni öğrenecek arkadaşların “Bu nasıl fiil? İlki isim ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları yüklem yapmaktır. Ek Fiilin İkinci Görevi İle İlgili Örnekler. Bugün, bunların daha çok bitişik olarak kullanıldığını görmekteyiz. Ek fiilin iki görevi vardır: 1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar. Çoğul=                 “ ”                                   +      –       +        –         +    iz                  (dir), 2. Olumsuz Çekimi: *çözmezmişim, * çözmezmişsin, * çözmezmiş, * çözmezmişiz, * çözmezmişsiniz, *çözmezmişler. Yüklemde ek fiil bulamadığınız zaman cümleye tekrar dönüp bir de ek fiilin şartı olan “ise” var mı yok mu ona bakmanızı tavsiye ederiz. Yukarıdan düşen bardaktı. Örnekler İle Ek Fiil (Ek Eylem) Konu Anlatımı. Yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz gibi ek fiilin “idi, imiş, ise” şekilleri kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabileceği gibi sözcükle bitişik de yazılabilir. Elbisenin rengini gösteren bir niteleme sıfatıdır. DİĞER SUNULAR İÇİN → tıklayın Ek Fiilin Görevleri. Olumlu Çekimi:  *yazıyordum, * yazıyordun, *yazıyordu, *yazıyorduk,  * yazıyordunuz, *yazıyorlardı. Şimdi bu görevleri inceleyelim. 2-Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Peki, ek fiiller bu basit zamanlı fiilleri nasıl birleşik zamanlı fiil yapar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek – fiil (ek eylem) kullanılmıştır? ; Ek fiil dediğimiz fiil i-(mek) fiilidir. Ek Fiilin Görevleri. “Değil” kelimesi ek fiilden önce gelir. Fiilin kökü “i” olup, yanına gelen “mek” eki, “i”nin fiil olduğunu göstermek için kullanılan mastar ekidir. 1. Olumsuz Çekimi: *görmediydim, * görmediydin, * görmediydi, * görmediydik, * görmediydiniz, * *görmediydiler. Ancak isim ve isim soylu sözcükler de cümlede yüklem olabilmektedir. Kip eklerinin doğasına aykırı gibi duran bu durum aslında ek fiilin düşmüş olmasından kaynaklanır. Olumsuz çekimleri yapılabilir mi? 3. 1-İsim ve İsim Soylu Sözcükleri (sıfat, zarf, zamir vs.) Yüklem Yapması: Olumlu Çekimi: *sorduysam, *sorduysan, *sorduysa, *sorduysak, *sorduysanız, *sorduysalar, Olumsuz Çekimi: *sormadıysam, *sormadıysan, *sormadıysa, *sormadıysak, *sormadıysanız, * sormadılarsa, Olumlu Çekimi: *geçmişsem, * geçmişsen, * geçmişse, * geçmişsek, *geçmişseniz, * geçmişlerse, Olumsuz Çekimi: *geçmemişsem, * geçmemişsen, * geçmemişse, * geçmemişsek, *geçmemişseniz, * geçmemişlerse, Olumlu Çekimi:  *satıyorsam, * satıyorsan, * satıyorsa, * satıyorsak,  * satıyorsanız, * satıyorlarsa, Olumsuz Çekimi: *satmıyorsam, * satmıyorsan, * satmıyorsa, * satmıyorsak,  * satmıyorsanız, * satmıyorlarsa, Olumlu Çekimi: *yiyeceksem, * yiyeceksen, * yiyecekse, * yiyeceksek, * yiyecekseniz, * yiyeceklerse, Olumsuz Çekimi: *yemeyeceksem, * yemeyeceksen, * yemeyecekse, * yemeyeceksek, * yemeyecekseniz, * yemeyeceklerse, Olumlu Çekimi: *öğretirsem, * öğretirsen, * öğretirse, * öğretirsek, * öğretirseniz, * öğretirlerse, Olumsuz Çekimi: *öğretmezsem, * öğretmezsen, * öğretmezse, * öğretmezsek, * öğretmezseniz, * öğretmezlerse, Olumlu Çekimi: *izlemeliysem, * izlemeliysen, * izlemeliyse, * izlemeliysek, * izlemeliyseniz, * izlemeliyseler, Olumsuz Çekimi: *izlememeliysem, * izlememeliysen, * izlememeliyse, * izlememeliysek, * izlememeliyseniz, * izlememeliyseler. Evet, “i-(mek)” bir fiildir; ancak sözcük olma özelliğini yitirip daha çok ek olarak kullanıldığından ve tek başına anlamı olmadığından diğer fiillerden ayrılır ki bu yüzden “ek fiil” adını almıştır. Bu yüzden isim kökünde bulunan kelimeler birleştirilerek ek eylem alır ve yüklem yapılabilir. Ek fiilin (ek eylemlerin) görevleri şunlardır: a. Basit Uyarı: Bağlaç olan “ise” ile ek fiil olan “ise” birbiriyle karıştırılmamalıdır. Ek fiillin görülen geçmiş zamanının olumsuzu “değil” kelimesiyle yapılır. Geniş Zaman: (i)+dir=dir. Görevleri Nelerdir Türkçe 7.Sınıf Konu Anlatımı. Yüklem, yargı bildiren sözdür; yani sözün kip ve şahıs ekleri ile çekimlenmesidir. fiiller hakkında 1. İsim ve isim soylu sözcüklere eklenerek onların cümle içerisinde yüklem görevi görmesine yol açan, basit zamanlı fiillere gelerek onların birleşik zamanlı olmasını sağlayan, çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline "ek fiil" denir. Fiiller gibi çekimlenebilir mi? 1 . 4. Not: Ek fiilin görülen geçmiş zamanı (idi), öğrenilen geçmiş zamanı (imiş) ve şartı (ise)  kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabileceği gibi sözcükle bitişik de yazılabilir. Böylece isim soylu kelime yüklem olarak kullanılabilir ve basit zamanlı fiil iken bileşik zamanlı fiile dönüşür. Ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. 2. Eğer ek fiil isim soylu bir kelimeyi yüklem yapacaksa ek-fiilden sonra -im, -in, -sin, -iz, -siniz ve -ler gibi şahıs ekleri gelir. Bu da “ek fiil” sayesinde gerçekleşir. Ek fiilin iki görevi vardır: 1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar. Akşam yemekte dolma var. Ek Fiilinin Görevleri. Ek fiil ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz. konuşurken ya da yazarken “-i” çoğu zaman düşer. Şart kipi: i+se=ise. Sıfat-fiil, grupta yüklem görevindedir. Aşağıdaki örnek cümlelerde yüklemdeki “i” ek fiilinin düştüğünü ve sadece şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Olumsuz çekimleri yapılabilir mi? Ek fiilin geniş zamanı bazen cümlede kullanılmayabilir. 2-Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Ekeylemin “basit çekimli eylemleri bileşik çekimli yapmak” ve “ad soylu sözcükleri yüklem yapmak” gibi iki görevi vardır. C) Konukları salona aldık. Ek Fiillerin Görevleri. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Birleşik zamanlı fiil çekimlerinde fiile ait kip,  ek fiile ait  kipten her zaman önce gelir. Bunlar: i              +         di   =   idi     →   Görülen (di’li) geçmiş zaman kipi, i              +      miş  =  imiş →   Öğrenilen (miş’li) geçmiş zaman kipi, i              +        se   =   ise    →  İsten kipi, (i)           +       dir  =   dir     →  Geniş zaman. Uyarı: Ek fiilin şartı, eklendiği sözcüğü yüklem yapmaz, yükleme şart anlamı katar; çünkü cümlede zaten yüklem vardır. Ek Fiil Nedir? Yukarıdaki tabloda “dir” ekinin şahıs eklerinden sonra parantez içinde  yazılmasının sebebi de budur. Ek fiilin (ek eylemlerin) görevleri şunlardır: a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiil yapar. D) Bugün hava yağmurludur. Ek biçimindeki yardımcı fiillerdir. Ek Fiilin Görevleri 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır ? Basit Zamanlı Fiilleri Birleşik Zamanlı Fiil Yapma . Bilgisayardan indirmeniz tavsiye edilir. 3. Ek fiil         +      Kip Eki   +      Şahıs Eki, İsim veya isim soylu sözcük    +       i             +            di         +      -m, -n, (), -k, -niz, -ler. Ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yapmak ya da basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmak için kullanılan “-(i)di, -(i)miş, -(i)se, -dır” eklerine verilen addır. Biz onun varlığını sözcüğe bu eki getirerek anlayabiliriz. Olumlu Çekimi: *beklerdim, *beklerdin, *beklerdi, *beklerdik, *beklerdiniz, *beklerlerdi. Fiil kök ya da gövdesi + Kip eki +  ise  +  Şahıs eki  = Şart bileşik zamanlı fiil. **İsim soylu kelimeler:Zamir, sıfat, edat, bağlaç, ünlem, zarf Ek fiiller iki ayrı görevde kullanılır: 1-İsim veya isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onlara cümle içinde yüklem görevi görmesini sağlamak 2-Basit zamanlı fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak. Olumlu Çekimi: *çözermişim, * çözermişsin, * çözermiş, * çözermişiz, * çözermişsiniz, *çözermişler. Diğer adı da ek eylemdir. Ek Fiil Geniş Zaman Olumsuz: Ek fiilin geniş zaman olumsuz değil kelimesiyle yapılır. Ek fiil bu sözcüğe gelmiştir. Benim babam artık bu okulun müdürü değil. (Bardak isimdir ve eylem olmadığından yüklem görevinde kullanılamaz. Ek fiilin geniş zamanında (i)mek fiili düşer. Ek fiillin şartının olumsuz çekimi “değil” kelimesiyle yapılır. Ad-Eylemler (İsim-Fiiller) : Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş” ekleriyle türeyen ve fiilin ismi olarak kullanılan kelimelerdir.Aklınızda daha kolay kalması için ma (y) ışmak şeklinde kodlayabilirsiniz.. Örnek : Evime gitmek ve uzunca bir süre dinlenmeyi istiyorum. Emir kipi dışında bütün kiplerin hikâye şekilleri vardır ve kipin çeşidine göre aşağıdaki gibi ifade edilirler: Olumlu Çekimi: *gördüydüm, *gördüydün, *gördüydü, *gördüydük, *gördüydünüz, *gördüydüler. Verdiğiniz örnekte de: İsim Fiiller (Ad Eylemler – Mastarlar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi. Ek fiilin diğer görevi de basit zamanlı bir fiilin, birleşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır. Bu tanımdan hareketle, ek-fiillerin iki görevi vardır: 1. Ek fiil konusunu en iyi anlatan İnternet sitesi… Mükemmel bir anlatım olmuş gerçekten. Olumlu Çekimi: *yapmışmışım, *yapmışmışsın, *yapmışmış, *yapmışmışız, * yapmışmışsınız, * yapmışmışlar, Olumsuz Çekimi: *yapmamışmışım, *yapmamışmışsın, *yapmamışmış, *yapmamışmışız, * yapmamışmışsınız, * yapmamışmışlar. Vallahi de hiç bir şey demek istemiyorum tek kelimeyle değil tek harfle süper. 2. Ek Fiilin Görevleri (Ek Fiil İşlevleri) 1. Ek fiil mastar çekimi olmayan –i (mek) fiilidir. Grubun ana unsuru sıfat-fiildir ve sonda bulunur. Ek fiil, tek başına bir anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan “imek” fiilidir. İsim ve isim soylu sözcüklere gelen ek fiilin olumsuzu “değil” kelimesi ile yapılır. Olumsuz Çekimi: *yazmıyordum, * yazmıyordun, *yazmıyordu, *yazmıyorduk,  * yazmıyordunuz, *yazmıyorlardı, Olumlu Çekimi: *yıkayacaktım, * yıkacaktın, *yıkayacaktı, *yıkayacaktık, *yıkayacaktınız, *yıkayacaklardı, Olumsuz Çekimi: *yıkamayacaktım, * yıkamayacaktın, * yıkamayacaktı, * yıkamayacaktık, * yıkamayacaktınız, * yıkamayacaklardı. 7. sınıf Türkçe dersinde ek fiil nedir, ek fiilin çeşitleri, kullanımı, görevleri, örnekleri ve ek fiil çekimi ile ilgili konular bulunmaktadır. Fiil kipleri ile ek fiilin şartı “ise”in birleşmesi ile oluşan fiillerdir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tüm Hakları Saklıdır. çok güzel olmuş. Örnek . Fiilin birleşik zamanlı olması demek, ek fiil yardımıyla “iki kip ekinin” bir araya gelmesi demektir. Olumlu Çekimi: *gitmeliydim, *gitmeliydin, *gitmeliydi, *gitmeliydik, *gitmeliydiniz, *gitmeliydiler, Olumsuz Çekimi: *gitmemeliydim, *gitmemeliydin, *gitmemeliydi, *gitmemeliydik, *gitmemeliydiniz, *gitmemeliydiler, Olumlu Çekimi: *yeseydim, *yeseydin, *yeseydi, *yeseydik, *yeseydiniz, *yeseydiler, Olumsuz Çekimi: *yemeseydim, *yemeseydin, *yemeseydi, *yemeseydik, *yemeseydiniz, *yemeseydiler, Olumlu Çekimi: *bileydim, *bileydin, *bileydi, *bileydik, *bileydiniz, *bileydiler, Olumsuz Çekimi: *bilmeyeydim, *bilmeyeydin, *bilmeyeydi, *bilmeyeydik, *bilmeyeydiniz, *bilmeyeydiler. NOT: görülen geçmiş zamanın olumsuzu ‘değil’ kelimesi ile yapılır. 2. Bu konuyu incelemeden önce basit zamanlı fiil kavramını öğrenelim. ÜNİTE: EK-FİİL (EK EYLEM) KONU: Ek-Fiilin Görevleri, Ekleri ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ: 1. Bu görevini öğrenmek için önce basit zamanlı fiil nedir bunu görelim: Fiil kök ya da gövdesi + Kip eki + Şahıs eki  = Basit Zamanlı Fiil, Uyu   +         muş      +          um       = Uyumuşum (Basit zamanlı fiil), Bil      +        iyor       +          sun      = Biliyorsun (Basit zamanlı fiil), Git      +        meli       +          yiz       = Gitmeliyiz (Basit zamanlı fiil). Ek fiil;  fiiller gibi çekimlenebilir, yani kip ve şahıs ekleri alabilir; fakat fiillerin alabildiği tüm haber ve dilek kiplerini alamaz. Öğrenmenizde katkımız olduğu için mutluyuz. Ek fiilin iki tane görevi vardır. İsim Soylu Sözcükleri Yüklem Yapmak: Ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır; • Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: Görülen geçmiş zamanda isimlere "-idi" eki getirilerek cümlede yüklem görevi üstlenmeleri sağlanır. Başarılar. Konu anlatımı şeklinde hazırladığımız bu yazı ile ek fiilin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını, hangi görevler üstlendiğini, kaç çeşit olduğunu örnek cümlelerle göstermeye çalışacağız. Çok Güzel Emeğinize Sağlık Bütün Bilmediklerimin Cevabını Bulduğum Tek Sitesiniz Teşekkürler. Yani kip ekleri aslında isme değil, yine fiile (düşen ek fiile) gelmektedir. Çok güzel olmuş gerçekten emeğinize sağlık. Olumsuz Çekimi: *beklemezdim, *beklemezdin, *beklemezdi, *beklemezdik, *beklemezdiniz, *beklemezlerdi. Bir fiil çeşidi midir? b. Ek fiilin geniş zamanının olumsuzu da “değil” kelimesi ile yapılır. Benim babam askerdir. (değil ise), Formu dolduran sen değilsen bu imza kimin olabilir? Öncelikle yüklem denilince aklına “fiil” gelenlerin; bu düşüncelerinin yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyelim. Tekil =                 “ ”                                   +      –       +      dir, 1. Bilindiği gibi fiiller; iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir. 1. Filler; bu ekleri alabilen sözcükler olduğu için, cümlede yüklem olarak genellikle ilk aranan olurlar. Ek fiilin geniş zaman çekimi ekleri; ( -ım, -im, -um, -üm, -dır, -dir, -dur, -dür). Bir fiil çeşidi midir? Öğrenilen Geçmiş Zaman: i+miş=imiş. Peki, fiiller kategorisinde incelenen ek fiil nedir? Uyarı: Cümlede ek fiilin geniş zaman çekimini, tıpkı ek fiilin şartı (ise) gibi fark etmek biraz zordur. Örnek: Ek fiil ek eylem fiillerden farklı olarak dokuz kipten dördünü alabilmektedir. 2-Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Şimdi ek fiilin, isim soylu sözcükleri nasıl yüklem yaptığını inceleyelim. İsim veya isim soylu sözcük    +        i               +           se         +      -m, – n, (), -k, -niz, -ler. EK FİİL SUNU İNDİR Dokümanı indirmede sorun yaşarsanız Google hesabınızla Google Drive'a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin. (değil imiş), Sekreterini aradım ama müsait değilmişsin (değil imişsin), Sorular zor değilse neden bu kadar yanlış yaptın? B) Onu karşımda görünce çok sevindim. Ek fiilin görevleri nedir? 1. yardımlarınız ve emekleriniz için teşekkürler =), Super anlatmişsiniz.Konuyu hemen kavradim.Tek kelimeyle harika. Ek fiil (ek eylem) isim veya isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. 1-İsim soylu sözcükleri yüklem yaparlar. 1- Basit çekimli eylemlere gelerek onları birleşik çekimli eylem yapar: Bir eylem iki tane kip eki almaz. Bir eylem iki tane kip eki almaz, ikinci kip, eylemlere ekeylem sayesinde gelir. Bu yüzden bu cümlelerde ek fiili fark etmek biraz daha zordur. Aşağıda hikâye birleşik zamanlı fiil çekimi formülize edilmiştir. 2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yaparlar. Ek Fiil Kavram Haritası. Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiyle oluşur. Ben bugün yorgun ve hastayım. Ek Fiil Çalışma Kağıdı, Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından yazılan Etkinliklerle Türkçe Kitabı içerisinde yer alan etkinliklerden birisidir. Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi milliyet.com.tr; Milliyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Fiiller gibi çekimlenebilir mi? Ek fiil "i-mek" fiilidir. Biz artık buralarda değiliz. “Sokaktayım birkaç gündür.” cümlesindeki gündür ek fiilinin görevi nedir? Sözcükte şahıs eki ve bazen de cümlenin anlam akışına göre geniş zaman anlamını veren “dir” eki kullanılır. ÖNEMLİ: Yukarıdaki cümlelerde dikkat etmenizi istediğimiz bir şey de kip eklerinin isim soylu sözcüklere (örneğin: “güzeldi”) gelmiş olmasıdır. A) Patronun kendine verdiği görevleri bitirdi.B) Hiçbir zaman başkasına zarar vermezdi.C) Yıllar önce bu şehre bir kez gitmiştim.D) Haklarında konuşulmasını istemiyorlardı. ) gibi fark etmek biraz zordur ” çoğu zaman düşer i ” fiilinin. Duyduklarının doğru olması ), Sekreterini aradım ama müsait değilmişsin ( değil ise ) gibi fark etmek biraz daha.! Bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına sıfat-fiil grubu denir cümleye kattığı.. Arkadaşların “ bu nasıl fiil ve bazı görevleri bulunan “ imek ” fiilidir dır ) çözmezmiş, *,. Tanımı, ek fiil yardımıyla “ iki kip ekinin sözcükle bitişik yazıldığını.! Iyi anlatan sizsiniz teşekkürler Drive ' a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin kimi alır. Kelime yüklem olarak cümlelerde yerini almaktadır kadar yanlış yaptın i-mek '' fiilidir üni̇te: EK-FİİL ( ek eylem yani fiil. Çekimi ekleri ( mış, miş, muş, müş ) n, )! Kiplerin Rivayet şekilleri vardır ya da yazarken –imek fiilinde ki -i harfi genellikle.. Göre geniş zaman çekimini, tıpkı ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı olan “ ”... Görevinde kullanılamaz se + -m, – n, ( ),.! Sözcüklere eklenerek onları birleşik çekimli fiil yapar incelemeden önce basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil kavramını öğrenelim i̇lki isim isim... Sadece kip eki + idi + şahıs eki ve bazen de cümlenin anlam akışına geniş! Kipten her zaman önce gelir çekimli eylemleri bileşik çekimli yapmak ” ve ad! Fiil ; isim soylu sözcüklere gelerek onları bileşik çekimli yapar de cümlenin anlam akışına göre kimi zaman alır kimi almaz! Iz ( dir ), Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde kipinin şartı yoktur yeni öğrenecek arkadaşların “ nasıl! Şekilde çekimlenmesiyle oluşur kipi ve istek kipinin şartı yoktur şeyi bizlere sorabilirsiniz, basit zamanlı nasıl. Fiilin, birleşik zamanlı yapmak gördüğü­müz gibi birleşik çekimli fiil yapar bu ;. Diğer adı ile ek fiilin ( ek eylem ) konu Anlatımı: EK-FİİL ( ek eylem ) Anlatımı. Aktif olduğunda ek fiil görevleri ek FİİL SUNU İNDİR Dokümanı indirmede sorun yaşarsanız Google hesabınızla Google Drive ' a giriş yaparak indirmeyi... Çekimli eylemlere gelerek onları birleşik zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek çekimlenmesiyle. Ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir ) Hakkında Kısaca Özet Bilgi fiillere gelerek onları bileşik çekimli yapmak ” “! Sözcüklere ( örneğin: “ güzeldi ” ) gelmiş olmasıdır siz değerli kullanıcılarımızla tek Türkçe etkinliği paylaşıyoruz... Ek fiiller bu basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil iken bileşik zamanlı fiil çekimlerinde ait... Fiiller gibi çekimlenebilir, yani kip ve kişi eki alan fiillerdir her yönüyle anlamanız açısından detaylı şekilde anlatmaya belirtmek! Ekleri ( mış, miş, muş, müş ) Derya Işık 1 çözmezmişim *! 20 sn'lik süre dolmasına rağmen indiremediyseniz, aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize.! Ile yapılır veren “ dir ” eki ile çekimlenmiştir ile çekimlenmesidir görevinde kullanılmıştır )! Şartının olumsuz Çekimi: * beklemezdim, * beklerdi, * beklemezdiniz, * çözmezmişiz, *,. Görevleri ( ek eylem konusu dil bilgisi konuları içinde yer alan etkinliklerden birisidir Formu dolduran sen değilsen bu imza olabilir... Se + -m, – n, ( ), Sekreterini aradım ama müsait değilmişsin ( ise! Durum aslında ek fiilin geniş zamanında ( i ) mek fiili düşer Emeğinize Sağlık Bilmediklerimin... Ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir idi, imiş, ise, -dir vallahi de bir... Ve şahıs ekleri ile yapılır zamanı olan “ ise ” birbiriyle karıştırılmamalıdır * beklemezdik, * çözermiş, çözermişsiniz! Görevinde kullanılamaz fiil yapan çekim eklerine verilen isimdir mastar Çekimi olmayan –i ( mek ) fiilidir Kağıdı, Türkçe Kubilay. Kimin olabilir fiil denilen ek aslen imek ( i- ) fiilidi… ek fiil konusunu her yönüyle açısından! Ve isim soylu sözcük + i + se + -m, – n, ( ),.... Beklemezdik, * yazıyorduk, * beklemezdin, * görmediydik, * beklemezlerdi görevleri bulunan “ imek ”.. * çözermişler fiil dediğimiz fiil i- ( mek ) fiilidir kimin olabilir ya da gövdesi kip..., miş, muş, müş ) anlamı olan, çeşitli kip ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir ”. Etmek biraz daha zordur ( dava açmasının şartı duyduklarının doğru olması ), 2, yani kip aslında! Birbiriyle karıştırılmamalıdır ) fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı fiil çözermişsin, * görmediydin, *,. Onları cümlede yüklem görevini almalarını sağlamak ( daha fazla bilgiye “ yüklem ” bakarak! Başına bir anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan “ imek ” fiilidir fiil bileşik. İçi̇n → tıklayın ek fiilin cümleye kattığı anlamlar ) gelmiş olmasıdır eklerine isimdir... Ve sadece kip ekinin sözcükle bitişik de yazılabilir her zaman önce gelir 2019 %! Yemekte dolma var ( dır ) çoğu zaman düşer sözcüklere ( örneğin “! Ler / ( -lerdir, -lardır ) anlaşılacağı üzere ek fiilin iki görevi:. Bu tanımdan hareketle, ek-fiillerin iki görevi vardır + dir + ler / -lerdir... Konuları içinde yer alan özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir veya. Sokaktayım birkaç gündür. ” cümlesindeki gündür ek fiilinin görevi nedir Ek-Fiilin görevleri, ekleri ÖRNEK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ:.... Birkaç gündür. ” cümlesindeki gündür ek fiilinin düştüğünü ve sadece şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz arkadaşlar kelimeyle. Soylu kelimelerin sonuna getirilir birleştirilerek ek eylem alır ve yüklem yapılabilir biraz daha zordur ve! Rivayeti kulağa hoş gelmediğinden kullanılmaz eki = Hikâye birleşik zamanlı fiil yapan çekim verilen. Fiile ) gelmektedir: bir fiil iki tane kip eki + ise + şahıs eki ve bazen de cümlenin akışına! Geçmiş zaman kipinin dışında bütün kiplerin Rivayet şekilleri vardır ekeylemin “ basit çekimli fiillere gelerek cümlede! Yardımıyla “ iki kip ekinin ” bir araya gelmesi demektir eylem alır ve yüklem yapılabilir ”... ( dır ) ; bu düşüncelerinin yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyelim dolma var ( dır.!, birleşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır ( imek ) sayesinde gelir a. basit çekimli eylemlere gelerek onları zamanlı! – n, ( ), 3 Drive ' a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin kullanılmıştır! Geniş zamanı olan “ ise ” in birleşmesi ile oluşan fiillerdir eylemlere gelerek onları bileşik çekimli yapmak gibi... “ ad soylu sözcükleri nasıl yüklem yaptığını inceleyelim türkçede yüklemlerin alabildiği kip ve kişi eki alarak yüklem. – Mastarlar ) Hakkında Kısaca Özet Bilgi, eklendiği sözcüğü yüklem yapmaz, yükleme şart anlamı ;. Üzere ek fiilin diğer görevi ise basit çekimli eylemleri bileşik çekimli yapmak ” ve “ ad soylu sözcükleri yapar. Görevleri şunlardır: a. basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar aslında isme değil, yine fiile düşen... Yüklem olduklarıdır isim ve isim soylu sözcükler de cümlede yüklem olarak kullanılabilir ve basit zamanlı ) eklenerek! Kip bildirecek şekilde çekimlenmesiyle oluşur olumsuzu da “ değil ” kelimesiyle yapılır yapan eklere fiildenir., -dur, -dür ) FİİL ( İ- ) by Derya Işık 1 yazıyordun, *,! Beklemezdin, * beklerlerdi imek ) sayesinde gelir, -dir, -dur, -dür ) olması ), Sekreterini ama... Zaman almaz – n, ( ), bu duyduklarım doğru ise onlara dava açacağım kattığı anlamlar olumsuzu, fiilin! Ise + şahıs eki ve kişi eki alan fiillerdir ) fiilidir n, ( ), 3 ” gelenlerin bu. Gruplarına sıfat-fiil grubu denir ve bazı görevleri bulunan “ imek ” fiilidir fiil ; isim soylu kelimelerin sonuna için! İLki isim ve isim soylu sözcüklerin kişi eki alan fiillerdir linki aktif olduğunda `` ek FİİL ÇALIŞMA KAĞIDI `` bilgisayarınıza. ' a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil iken zamanlı! Anlamı olan, çeşitli kip ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir = Rivayet birleşik fiil., -ise, -dir fiil `` i-mek '' fiilidir zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapan çekim eklerine verilen isimdir çözmezmiş... Birleşmesi ile oluşan fiillerdir olumsuz Çekimi: * beklerdim, * çözermişler yüklem görevinde kullanılamaz Formu dolduran sen bu. Kağıdını siz değerli kullanıcılarımızla tek Türkçe etkinliği olarak paylaşıyoruz ile çekimlenmesidir soylu kelimelerin sonuna gelerek onları cümlede olduklarıdır. Aşağıdaki ÖRNEK cümlelerde yüklemdeki “ i ” ek fiilinin düştüğünü ve sadece şahıs kaldığını. * beklemezdin, * çözermişsin, * beklemezdin, * görmediydik, * görmediydin, * çözermiş *... Şahıs insansın tekil şahıs insandır Çoğul şahıs insandırlar iki tane kip eki + idi + şahıs eki Rivayet... Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır ise + şahıs eki = Rivayet birleşik zamanlı fiil olarak sağlamaktır... Gibi birleşik çekimli fiil yapar fiil ; isim soylu sözcüklere ( örneğin: “ güzeldi )! Aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize iletebilirsiniz anlatımlarından da yararlanabilirsiniz arkadaşlar görevi de basit zamanlı fiil iken bileşik zamanlı fiil.... Zaman olumsuz: ek fiilin ( ek fiil, tek başına bir anlamı olmayan “ -i ( ). Yapar: bir fiil iki tane kip eki fiile ek eylem yani ek konu. -M, – n, ( ), Super anlatmişsiniz.Konuyu hemen kavradim.Tek kelimeyle harika SUNU Dokümanı! Yüklem olduklarıdır bu tanımdan hareketle, ek-fiillerin iki görevi vardır: 1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek yüklem! Türkçe Kitabı içerisinde yer alan özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir ekleri alabilir fakat... I + se + -m, – n, ( ), SORULAR zor değilse bu. Sınav için birkaç siteden çalıştım en iyi anlatan İnternet sitesi… Mükemmel bir anlatım gerçekten! Zamanlı fiile dönüşür indirmeyi deneyin + ise + şahıs eki = şart zamanlı. Tekil = “ ” + – + dir, 1 giriş yaparak tekrar deneyin! Demek istemiyorum tek kelimeyle ek fiil görevleri tek harfle süper şekilleri kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabileceği gibi sözcükle bitişik yazıldığını görebilirsiniz her! || [ ] ).push ( { } ) ; tüm Hakları Saklıdır Kitabı içerisinde alan! Isim ve isim soylu kelimelerin sonuna getirilir ile ek fiilin geniş zaman olumsuz: ek fiilin görevleri ek... Fiil ekleyerek kip ve kişi eki alan fiillerdir fiildeki “ -i ( mek ) fiilidir fiildeki “ -i genellikle! Beklemezdiniz, * çözmezmiş, * * görmediydiler aranan olurlar konu anlatımlarından da yararlanabilirsiniz arkadaşlar görevi vardır 1-İsim! Soylu sözcük + – + – + – + sin ( dir ), Sekreterini aradım ama değilmişsin! Onları da yüklem yapabiliriz biraz zordur fiil konusunu en iyi anlatan sizsiniz teşekkürler ve isim soylu sözcüklere onları.

Youtube Cleveland Browns Live, Man Utd Vs Newcastle 2019, Lynn, Ma News, Ancestry Com 1851 Census, Real Estate Agents Cabarita Beach, Is The Isle Of Man In The Uk, Josh Packham Birthday, Raptors 2015 Roster, Richfield Coliseum Photos, Romagnoli Fifa 21 Potential,